KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
08.01.2013r. Seminarium „Innowacje bliżej nas”. Urząd Marszałkowski woj. łódzkiego
2013-01-04

Zapraszamy na bezpłatne seminarium „Innowacje bliżej nas”, które odbędzie się 08.01.2013 r. w Sali Obrad Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź   al. Piłsudskiego 8.

 

Dzięki udziałowi w seminarium zyskają Państwo wiedzę praktyczną na temat zwiększania zysków poprzez innowacyjne rozwiązania oraz informacje o dostępnych formach finansowania działalności.

Istnieje również możliwość pozyskania informacji na temat dostępnych jeszcze programów dotacyjnych oraz wstępnych założeń dotyczących przyszłego okresu programowania.

 

Rejestracji mogą Państwo dokonać na stronie: http://www.liderzyinnowacji.pl/seminaria2012.html

 

______________________________________________________________________________

08.01.2013 r. –Łódź, Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego, Sala Obrad Sejmiku, al. Piłsudzkiego 8

 

Program seminarium „Innowacje bliżej nas”

 

1. Rozpoczęcie seminarium godz. 10.00.
Przywitanie uczestników seminarium. Wprowadzenie.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji Innowacji i Rozwoju oraz Partnerów konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012”.

                        

2. Prezentacja przedstawiająca projekty wspierające innowacyjność w ujęciu regionalnym, zarys Regionalnej Strategii Innowacji, przykłady dobrych praktyk  (ok. 20 min.).

 

3. Przykładowe rozwiązania i narzędzia wspomagające rozwój projektów innowacyjnych – prezentacje Partnerów konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012” – Orange, Intel, SONY,  

 

4. ok. godz. 11.45 – 12.00. Przerwa kawowa.

5. Źródła kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw – prezentacja Domu Inwestycyjnego „INVESTORS” S.A. – pozyskanie finansowania – fundusze private equity, emisje obligacji oraz inne formy finansowania działalności -25 min,

 

6. Prezentacja dotycząca wsparcia dla projektów innowacyjnych i rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP – wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego lub innych programów pomocowych. Źródła finansowania dla małych i średnich firm (ok. 25 min).

 

7. Ogłoszenie wyników regionalnych konkursu, przyznanie tytułów w regionie. „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2012” – www.liderzyinnowacji.pl

 

8. Poczęstunek dla uczestników. Zakończenie seminarium. ok. 13 -13.30.

 

Pomysł …..Innowacje…..Rozwój

 

Zapraszamy do rejestracji http://www.liderzyinnowacji.pl/seminaria2012.html

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.