KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
22 wnioski łódzkich firm rekomendowaych przez PARP do dofinansowania
2010-01-29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach III rundy naborów wniosków do działań 6.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 13 firm z województwa łódzkiego dostanie dofinansowanie na łączną kwotę 107 600 zł w ramach działania 6.1 POIG, na tzw. „Paszport do eksportu”, czyli działania promujące polskie przedsiębiorstwa za granicą. Natomiast 9 firm z województwa łódzkiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 2 613 719,27 zł w ramach działania 8.2 POIG, czyli na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Beneficjentom serdecznie gratulujemy sukcesu.

Szczegółowe listy beneficjentów w działaniu 6.1 POIG (etap I oraz etap II) oraz 8.2 POIG.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.