KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
M艂odzi w biznesie

logo POKL WUP UE

聽 Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

PROJEKT 鈥濵艁ODZI W BIZNESIE鈥

realizowany w ramach Dzia艂ania POKL6.2

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

 

Projekt zak艂ada obj臋cie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo os贸b do 25 roku 偶ycia (w tym ucz膮cych si臋), mieszkaj膮cych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. 艂贸dzkiego, zainteresowanych podj臋ciem dzia艂alno艣ci gospodarczej i zamierzaj膮cych prowadzi膰 j膮 przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. 艂贸dzkiego.

 

Beneficjentami projektu nie mog膮 by膰 osoby, kt贸re posiada艂y wpis do EDG, by艂y zarejestrowane w KRS lub prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 na podstawie odr臋bnych przepis贸w w okresie 12 m-cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu.

 

 

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

 

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (komponent obowi膮zkowy),
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysoko艣ci 20聽000,00 PLN dla 34 uczestnik贸w/czek,
  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przed艂u偶one (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestnik贸w/czek do wysoko艣ci 600,00 PLN/ miesi膮c; wsparcie pomostowe przed艂u偶one przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestnik贸w/czek do wysoko艣ci 600,00 PLN/ miesi膮c).

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 

Rekrutacja sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w:

 

1 etap:

Ocena Formularzy Zg艂oszeniowych.

 

2 etap:

Test predyspozycji osobowo艣ciowych oraz rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, kt贸re uzyska艂y najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w w wyniku oceny Formularzy Zg艂oszeniowych.

 

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporz膮dza list臋 40 os贸b (dwie grupy po 20 os贸b) zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie.

 

TERMIN REKRUTACJI:

 

Formularze Zg艂oszeniowe do udzia艂u w projekcie b臋d膮 przyjmowane w siedzibie 艁ARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 pi臋tro, pok贸j 808) w dniach od 21 stycznia 2013 do 1 lutego 2013 w godzinach 9:00 鈥 16:00).

Lista os贸b zakwalifikowanych聽 do udzia艂u w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej 艁ARR S.A. po zako艅czeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

 

AKTUALNO艢CI

Regulamin projektu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

2. Regulamin rekrutacji

3. Formularz zg艂oszeniowy

4. Karta oceny formularza zg艂oszeniowego

5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (doradca zawodowy)

6. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (komisja kwalifikacyjna)

 

DOKUMENTY KOMISJI OCENY WNIOSK脫W:

1. Regulamin Komisji Oceny Wniosk贸w

2. Wz贸r Biznesplanu

3. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy

b) Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

4. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego

a) Szacunkowe zestawienie wydatk贸w wsparcia pomostowego podstawowego

b) Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego

 

Termin sk艂adania wniosk贸w o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego: do dnia 21 czerwca 2013r. do godz. 14.00 w siedzibie 艁ARR S.A (艁贸d藕, ul. Tuwima 22/26 鈥 VIII pi臋tro 鈥 pok. 808 lub 809).聽

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOTACJI:

Weksel in blanco

Deklaracja do weksla in blanco

 

Weksel in blanco wraz z deklaracj膮 b臋dzie wype艂niany podczas podpisywania um贸w o dofinansowanie

Por臋czenie wymagane b臋dzie w przypadku os贸b pozostaj膮cych w zwi膮zku ma艂偶e艅skim bez rozdzielno艣ci maj膮tkowej.

 

Rozliczenie wsparcia finansowego

Rozliczenie wsparcia pomostowego

Deklaracja sprzedawcy zakup sprz臋tu u偶ywanego聽

 
KONTAKT:

Tomasz Piestrak tel. 042 664 37 60, e-mail t_piestrak@larr.lodz.pl

Paulina Chmielewska Tel. 042聽291 78 91, e-mail p_chmielewska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.