KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
31 marca rusza nowy nabór wniosków o przyznanie pomocy młodym rolnikom.
2016-03-18

Do 29 kwietnia 2016r. będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w roku 2015. Młody rolnik otrzyma premię w wysokości 100 tysięcy złotych na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jeszcze-w-marcu-ruszy-nowy-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-mlodym-rolnikom.html

 

Osoby zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z doradcami ŁARR S.A., którzy podpowiedzą jak przygotować się do złożenia dokumentacji aplikacyjnej i jak ją wypełnić. Doradca: Patryk Matusiak e-mail: p_matusiak@larr.lodz.pl tel. 42 208 93 11 lub 42 208 92 44.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.