KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsi臋biorstwach

Cel Dzia艂ania

Dzia艂anie ma na celu wspieranie przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 B+R oraz zwi臋kszanie wykorzystania wzornictwa przemys艂owego i u偶ytkowego przez przedsi臋biorc贸w jako jednej z przewag konkurencyjnych.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Wsparcie jest udzielane przedsi臋biorcom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 i maj膮cym siedzib臋, a w przypadku przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Typy projekt贸w kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia wsparciem

Projekty dotycz膮ce wzmocnienia dzia艂alno艣ci przedsi臋biorc贸w w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzor贸w przemys艂owych i u偶ytkowych, strategii przekszta艂cenia przedsi臋biorcy w CBR.

 

Bud偶et i poziom dofinansowania

Bud偶et Dzia艂ania wynosi: 186 000 000 EUR.

 

Poziom dofinansowania (intensywno艣膰 wsparcia) wynosi od 30% do 70% warto艣ci koszt贸w kwalifikowanych, zgodnie z Map膮 pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych dla cz臋艣ci inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN;
 • dla projekt贸w z zakresu rozwoju dzia艂alno艣ci B+R maksymalna kwota wydatk贸w kwalifikowanych w cz臋艣ci inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN;
 • maksymalna warto艣膰 projektu wynosi 50 mln EUR.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsi臋biorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa wynosi:

 • na cz臋艣膰 inwestycyjn膮 projektu – 21 mln PLN;
 • na cz臋艣膰 szkoleniow膮 – 1 mln PLN;
 • na cz臋艣膰 doradcz膮 – 600 tys. PLN.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsi臋biorcy na jeden projekt na zwi臋kszenie potencja艂u badawczo-rozwojowego wynosi:

 • na cz臋艣膰 inwestycyjn膮 projektu 鈥 1,4 mln PLN;
 • na cz臋艣膰 szkoleniow膮 鈥 100 tys. PLN;
 • na cz臋艣膰 doradcz膮 – 100 tys. PLN.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.