KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Cel Dzia艂ania

Celem dzia艂ania jest wsparcie przedsi臋biorstw produkcyjnych i us艂ugowych dokonuj膮cych nowych inwestycji oraz niezb臋dnych dla ich realizacji projekt贸w doradczych i szkoleniowych, obejmuj膮cych nabycie innowacyjnych rozwi膮za艅 technologicznych.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Wsparcie jest udzielane przedsi臋biorcom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 i maj膮cym siedzib臋, a w przypadku przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Typy projekt贸w kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia wsparciem

Projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdro偶enie rozwi膮za艅 technologicznych, pod warunkiem, 偶e rozwi膮zania te spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:

 • s膮 stosowane na 艣wiecie nie d艂u偶ej ni偶 3 lata b膮d藕
 • warto艣膰 sprzeda偶y na 艣wiecie wyrob贸w lub us艂ug wytworzonych w oparciu o te rozwi膮zania nie przekracza 15% warto艣ci sprzeda偶y na 艣wiecie w bran偶y, do kt贸rej nale偶膮 te wyroby lub us艂ugi.

 

Bud偶et i poziom dofinansowania

Bud偶et Dzia艂ania wynosi: 1 420 000 000 EUR.

 

Poziom dofinansowania projekt贸w wynosi od 30 % do 70 % warto艣ci koszt贸w kwalifikowanych, zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do dofinansowania wynosi 8 mln PLN,
 • maksymalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikuj膮cych si臋 do dofinansowania wynosi 160 mln PLN,
 • ca艂kowita warto艣膰 projektu nie mo偶e przekroczy膰 50 mln euro.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsi臋biorcy na jeden projekt wynosi:

 • na cz臋艣膰 inwestycyjn膮 projektu – 40 mln PLN,
 • maksymalna na cz臋艣膰 szkoleniow膮 – 1 mln PLN,
 • maksymalna na cz臋艣膰 doradcz膮 – 1 mln PLN.

 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

 

Intensywno艣膰 wsparcia na cz臋艣膰 doradcz膮 wy艂膮cznie dla MSP nie mo偶e przekroczy膰 50% wydatk贸w kwalifikowanych przeznaczonych na ten cel.

 

Intensywno艣膰 wsparcia na cz臋艣膰 szkoleniow膮 nie mo偶e przekroczy膰:

 • 聽25% wydatk贸w kwalifikowanych zwi膮zanych ze szkoleniami w przypadku przedsi臋biorstw innych ni偶 MSP
 • 35% wydatk贸w kwalifikowanych zwi膮zanych ze szkoleniami dla 艣rednich przedsi臋biorstw
 • 45% wydatk贸w kwalifikowanych zwi膮zanych ze szkoleniami dla mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.