KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
79 mln zł zleceń płatności złożonych przez PARP do BGK
2010-02-12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z wcześniejszym komunikatem z dnia 5 lutego br. rozpoczęła składanie zleceń płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla beneficjentów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W nowym systemie działającym od 1 stycznia 2010 r. PARP złożyła do 5 lutego br. zlecenia płatności na kwotę blisko 79 mln złotych w ramach wszystkich realizowanych przez Agencję  działań.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.