KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Cel Działania

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (przedsięwzięć typu B2B).

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

 

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Projekty dotyczące wdrożenia elektronicznego biznesu typu biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizacje projektów o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 460 817 882,00 EUR.

Kwota dofinansowania na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 PLN i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 PLN.

 

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych:

  • inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej,
  • doradztwo – nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych,
  • szkolenia – do 45% wydatków kwalifikowanych,
  • promocja – do 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych w tym zakresie.
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.