KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Agencja poręczy kredyt
2009-07-24

1,8 mln zł z funduszy unijnych ma Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na poręczenia bankowych kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim. To dobra wiadomość dla firm, które pilnie potrzebują kredytu, aby przetrwać kryzys. Według ostrożnych szacunków, jego skutki odczuwa ponad 80 proc. spośród około 120 tys. firm działających w regionie.

– Banki, jak wiadomo, wysoko podniosły kredytową poprzeczkę, a częstą przeszkodą w uzyskaniu kredytu jest brak wystarczających zabezpieczeń – informuje Krzysztof Kałużny z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Dodaje, że z poręczenia ŁARR mogą skorzystać wszystkie firmy, bez względu na branżę i formę prawną (jedynym warunkiem jest zarejestrowana działalność w Łódzkiem). ŁARR jako poręczyciel bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku kłopotów ze spłatą rat.
Unijne poręczenia dotyczą kredytów (tzw. obrotowych lub inwestycyjnych), zaciąganych we wszystkich w województwie placówkach PKO BP, Pekao S.A., ING Banku Śląskiego, BGĹť i SKOK-u Stefczyka, a także w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi i Banku Spółdzielczym w Andrespolu. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje i załatwić formalności.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.