KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Akademia Samorządowca 20-21 września 2017 r. Hotel Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
2017-09-04

W imieniu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w piątym spotkaniu z cyklu Akademia Samorządowca, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych z obszaru województwa łódzkiego. 

Akademia odbędzie się w dniach 20 – 21 września 2017 r. w Hotelu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

 

Uczestnikami szkolenia będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego odpowiedzialne za rozwój strategiczny, praktycy tematu oraz osoby zainteresowane nowymi wymogami w zakresie działalności JST.
 
Podczas dwudniowego spotkania podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu jakich narzędzi warto pracować aby efektem była poprawa działalności samorządów z obszaru naszego województwa.  

Kluczowym elementem szkolenia będzie część networkingowa wydarzenia oraz spotkanie z Zarządem Województwa Łódzkiego.

 
Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego (skanu) formularza zgłoszeniowego na adres konferencja@larr.lodz.pl do dnia 12 września br.

 

Do pobrania:

AGENDA_Akademia Samorządowca_20-21.09.2017_UNIEJÓW

Formularz_zgłoszeniowy

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.