KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Akademia Samorządowca. 6-7 czerwca br. w Hotelu nad Mrogą (Rochna 3a, 95-060 Brzeziny).
2017-05-23

Serdecznie zapraszamy do udziału w czwartym spotkaniu z cyklu Akademia Samorządowca, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów lokalnych z obszaru województwa łódzkiego.

Akademia odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca br. w Hotelu nad Mrogą (Rochna 3a, 95-060 Brzeziny).

 

Podczas spotkania nastąpi inauguracja nowego projektu dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego „Stworzenie Systemu Rozwoju Gospodarczego Województwa Łódzkiego poprzez standaryzację usług świadczonych
przez samorządy WŁ pod kątem obsługi przedsiębiorców oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi” 

 

Szczegółowa agenda wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego (skanu) formularza zgłoszeniowego na adres konferencja@larr.lodz.pl  do dnia 31 maja br.

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Izabela Witaszek – Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego (tel: 724 544 018, email: i_witaszek@larr.lodz.pl)

 

 

Do pobrania:

1.AGENDA_Akademia Samorządowca_06-07.06 HOTEL NAD MROGĄ

2. Formularz_zgłoszeniowy

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.