KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Akademia Urz臋dnik@

Projekt i strona internetowa sfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

 

 

Projekt 鈥濧kademia Urz臋dnik@鈥 ma na celu podniesienie do ko艅ca stycznia 2011 r. przez pracownik贸w 2 urz臋d贸w z terenu woj. 艂贸dzkiego – miasta Sieradz i Radomsko jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug z wykorzystaniem narz臋dzi e-administracji. Cel g艂贸wny zostanie osi膮gni臋ty poprzez realizacj臋 nast臋puj膮cych cel贸w szczeg贸艂owych:

1.Podniesienie jako艣ci i efektywno艣ci obs艂ugi Klienta
2.Podniesienie jako艣ci obs艂ugi klienta poprzez umiej臋tno艣膰 pos艂ugiwania si臋 jez. angielskim i migowym.
3.Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiej臋tno艣ci poprzez udzia艂 w szkoleniach prawnych i interpersonalnych
4.Zdobycie nowych umiej臋tno艣ci korzystania z narz臋dzi teleinformatycznych niezb臋dnych do funkcjonowania e-urz臋du.
Projekt zak艂ada obj臋cie wsparciem 200 pracownik贸w Urz臋du Miasta Radomsko i Urz臋du Miasta Sieradz. Co najmniej 60% og贸艂u uczestnik贸w stanowi膰 b臋d膮 kobiety. W projekcie priorytetowo b臋d膮 traktowane osoby nale偶膮 do grupy wiekowej +45. W zwi膮zku z powy偶szym grupa ta b臋dzie traktowana w spos贸b szczeg贸lny poprzez dostosowanie zaawansowania szkole艅 do posiadanych umiej臋tno艣ci.

FINANSOWANIE:
Szkolenia wsp贸艂finansowane s膮 ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, Priorytet V, Dzia艂anie 5.2 Wzmocnienie potencja艂u administracji samorz膮dowej, Poddzia艂anie 5.2.1 Modernizacja zarz膮dzania w administracji samorz膮dowej Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

SZKOLENIA:
Maj膮c na uwadze potrzeby grupy docelowej projekt przewiduje realizacj臋 nast臋puj膮cych zada艅:
1.Szkolenia z zakresu podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci obs艂ugi klienta

 • 聽聽聽聽 Zarz膮dzanie jako艣ci膮
 • 聽聽聽聽 Obs艂uga klienta
 • 聽聽聽聽 Teczka urz臋dnika

2.Szkolenia z zakresu podniesienia jako艣ci i efektywno艣ci obs艂ugi klienta鈥搒zkolenia j臋zykowe

 • 聽聽聽聽 J臋zyk migowy
 • 聽聽聽聽 J臋zyk angielski

3.Szkolenia og贸lne i specjalistyczne zmierzaj膮ce do podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiej臋tno艣ci

 • 聽聽聽聽 Pomoc publiczna
 • 聽聽聽聽 Umiej臋tno艣ci kierownicze
 • 聽聽聽聽 Rozw贸j osobisty
 • 聽聽聽聽 Kodeks post臋powania administracyjnego
 • 聽聽聽聽 Pa艅stwo Prawa
 • 聽聽聽聽 Prawo budowlane

4.Szkolenia maj膮ce na celu zdobycie nowych umiej臋tno艣ci z zakresu korzystania z narz臋dzi teleinformatycznych

 • 聽聽聽聽 Ms Word
 • 聽聽聽聽 MS Excel
 • 聽聽聽聽 Ms Powerpoint

5.Szkolenia maj膮ce na celu zdobycie nowych umiej臋tno艣ci z zakresu korzystania z narz臋dzi teleinformatycznych

 • 聽聽聽聽 Microsoft Project
 • 聽聽聽聽 FINN 8SQL

Szkolenia realizowane b臋d膮 przez wyspecjalizowan膮 kadr臋 trenersk膮 w systemie jedno-,dwu- i trzydniowym po 8h. Ze wzgl臋du na efektywno艣膰 szkolenia ustanowiono grupy 10-12 osobowe, przy czym jedna osoba mo偶e bra膰 udzia艂 w wi臋cej ni偶 jednym module tematycznych. Kursy zako艅cz膮 si臋 wydaniem certyfikatu. Z uwagi na ograniczenie koszt贸w dojazdu uczestnik贸w szkole艅, odbywa膰 si臋 one b臋d膮 w siedzibie Urz臋du od pn-pt w godz.7.30 鈥 15.30.

REZULTATY:

 • 聽聽聽聽 Wdro偶enie w UM Sieradz i UM Radomsko systemu monitorowania poziomu satysfakcji klient贸w z jako艣ci us艂ug publicznych
 • 聽聽聽聽 Wprowadzenie w UM Sieradz Kodeksu etycznego pracownik贸w oraz wdro偶enie procedur post臋powania w przypadku jego naruszenia
 • 聽聽聽聽 Wdro偶enie procedury konsultacji spo艂ecznych i wzrost o 20% liczby konsultacji w sprawach wa偶nych dla Radomska i Sieradza.
 • 聽聽聽聽 Zmniejszenie przez oba UM o 30% wska藕nika decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze
 • 聽聽聽聽 Zmniejszenie w obu UM o 20% liczby decyzji administracyjnych wydawanych po up艂ywie termin贸w okre艣lonych w kodeksie post臋powania administracyjnego
 • 聽聽聽聽 Opracowanie i usprawnienie procedury aktualizowania opisu us艂ug 艣wiadczonych przez dwa JST, dost臋pnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub biurze obs艂ugi klient贸w

——————

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.