Bezpłatne warsztaty „Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw- szanse, możliwości,sposoby pozyskiwania” Łódź, 3 października 2017 r. siedziba ŁARR S.A. ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Zapraszamy na warsztaty: Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw  – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania  
Łódź, 3 października 2017 r.  
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34 w Łodzi.
Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy: 
    type="disc">
  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie. 
  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE. W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o: 
    type="disc">
  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich; 
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw; 
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów; 
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich. 
Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.  
Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.
border="0" width="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
8.45 – 9.00 
Rejestracja; badanie potrzeb uczestników warsztatów
   
9.00 – 9.30 
Wprowadzenie do tematu Pojęcie innowacyjności
w świetle dokumentów Programów europejskich.
  
9.30 – 11.00 
Innowacyjność oraz współpraca nauki i biznesu w kontekście FE: Możliwości współpracy, konieczność współpracy, zakres współpracy w kontekście pozyskania środków FE 
Możliwości FE w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw, planowanie i realizacja wybranych typów projektów
– definiowanie celów przedsiębiorstwa a strategia pozyskiwania środków,
– planowanie zakresu prac w obszarze pozyskiwania środków FE,
– wybrane konkursy- jak przygotować się do pozyskania środków. 
Wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach FE- przegląd aktualnych konkursów
– przegląd konkursów,
– zdefiniowanie celów projektu w kontekście prowadzonej działalności,
– ogólne złożenia konkursów, regulaminy konkursów, formularze wniosków. 
  
11.00 – 11.20 
Przerwa kawowa
   
11.20 – 13.20 
Wybrane konkursy – Podział na grupy (2 grupy x 10 os.) 
Praca grupowa w obrębie wybranych konkursów: 
– prezentacja założeń konkursu i dokumentacji
– określanie celu projektu w oparciu o założenia konkursowe
– planowanie adekwatnych do konkursu, realnych wskaźników 
– planowanie działań
– wytyczne dotyczące finansowania i kwalifikowalności wydatków
– planowanie budżetu, harmonogramu
– wytyczne dotyczące promocji 
– trwałość projektu 
– ryzyko w projekcie 
– wniosek o dofinansowanie – szczegółowe aspekty przygotowania, załączniki 
   
13.20 – 14.00 
Poczęstunek
   
14.00 – 15.30 
Z czym przedsiębiorca będzie się musiał zmierzyć sięgając po FE: 
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach UE
– Przygotowanie studiów wykonalności na potrzeby projektów UE
– Ochrona własności przemysłowej
– Rozliczanie, sprawozdawczość i przygotowanie wniosków o płatność w projektach UE
   
15.30 – 16.00 
Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa
   
16.00 – 17.00 
Część A | Konsultacje indywidualne uczestników z trenerami  
Część B | Spotkania z przedstawicielami Regionalnych Punktów konsultacyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz centrów naukowych  
W trakcie godziny w dwóch odrębnych punktach uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji, spotkania, nawiązania współpracy, poznania możliwych zakresów współpracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę: 
www.eurodlafirm2014-2020.pl
Aby zapisać się na warsztat wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy. Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940  lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
Warsztat jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału w warsztacie.  Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba  
ATLAS DLA PRZEDSIĘBIORCY 2014-2020 Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.