Projekt „Jak wygrać z łódzkim smogiem”. Rozpoczęcie prac.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   realizuje Projekt pn.:  „Jak wygrać z łódzkim smogiem”  realizowany przez spółkę w ramach umowy nr 157/EE/D/2017 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Wartość ogólna zadania wynosi 193 971 pln, a kwota przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji wynosi 172 634 pln Projekt „Jak wygrać z łódzkim smogiem” to kampania edukacyjna mająca  na celu uświadomienie  problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów . Przedstawienie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, co jest obecnie jednym z głównych tematów dyskusji publicznej.Projekt powstał na potrzeby konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Odbiorcy projektu wezmą udział w kampanii edukacyjnej „Jak wygrać z łódzkim smogiem” mającej na celu uświadomienie im problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów oraz ich negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi, co jest obecnie jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Będą mogli wykorzystać tę wiedzę na co dzień w wielu dziedzinach życia, od wyboru pieca do ogrzewania domu, poprzez wybór środka transportu aż do wyboru najlepszych pór w ciągu dnia na aktywność na powietrzu. Odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z powyższą problematyką dzięki m.in. serii videoporadników. Każdy z odcinków będzie opierał się na wypowiedziach ekspertów związanych z tematem danego odcinka lub przybierze formę popularno-naukowego programu. Videoporadnikom towarzyszyć będzie seria  artykułów, pisanych przez dziennikarza specjalizującego się w tematyce ekologii.  Stworzony zostanie także  serwis specjalny który będzie sukcesywnie wzbogacał się o dochodzące materiały.  Ważnym elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem”  będą także dwie debaty, przeprowadzone przy udziale ekspertów z instytucji związanych z tematem emisji pyłów i gazów,. Każda debata będzie filmowana i relacja z niej zostanie przedstawiona w formie artykułu i materiału video .Edukacyjno i popularno-naukowym elementem projektu będą specjalnie utworzone quizy. Dadzą one odbiorcom projektu możliwość sprawdzenia wiedzy na temat czystego powietrza. Ostatnim elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem” będzie stworzenie reportażu multimedialnego. Zagwarantuje on odbiorcom dostęp do wszystkich materiałów opublikowanych w trakcie trwania projektu. Reportaż będzie opublikowany będzie swoistym podsumowaniem projektu i będzie mógł być wykorzystywany jako produkt o charakterze edukacyjnym.. Całość działań pozwoli na uświadomienie ogółowi mieszkańców województwa Łódzkiego problematyki emisji pyłów i gazów. Dzięki właściwemu doborowi mediów kampania „Jak wygrać z łódzkim smogiem” trafi do ogromnej rzeszy mieszkańców Łodzi i województwa. Dzięki niej odbiorcy dowiedzą się, że odpowiadają za czystość powietrza, a  nie tylko wielkie fabryki. I nie  jedynie na nich spoczywa odpowiedzialność za ograniczenie emisji pyłów do atmosfery. Da im to wiedzę w jaki sposób mogę zredukować zanieczyszczenia generowane przez siebie, co będzie miało przełożenie, na poprawę sytuacji z nimi związanej w województwie łódzkim. Zachęcamy do śledzenia aktualności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl  Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.