Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Kobieta w biznesie”

Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie ŁARR S.A. przy ul. Narutowicza 34, w biurze projektu w godz. 08:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Szadkowskiej 6c w Zduńskiej Woli.
 
Decydującym kryterium warunkującym przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego jest kondycja finansowa nowoutworzonego przedsiębiorstwa.
 
Dofinansowanie uzyskują wnioski, które otrzymały minimum 5 pkt. na podstawie Karty Oceny Wniosku.
 
Dla równości szans przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe przedłużone Karta Oceny Wniosku dostępna będzie do wglądu po złożeniu wniosków przez wszystkich zainteresowanych.
 
Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego
2. Rachunek Zysków i Strat
3. Uproszczony Bilans
4. Szacunkowe zestawienie wydatków
 
Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć:
a) dokumenty umożliwiające ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa: uproszczone sprawozdanie finansowe, kopię księgi przychodów i rozchodów lub kopię ewidencji przychodów, zeznania podatkowe;
b) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz oświadczenie, że przeciwko Wnioskodawcy nie został wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy;
c) oświadczenie o nie zawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej;
d) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczących niespłaconych zobowiązań.
 
Umowa dotycząca wsparcia pomostowego przedłużonego podobnie jak wcześniejsze będzie zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją do weksla.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.