ZMIANA REGULAMINU FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z uwagi na znaczącą zmianę w interpretacji postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE. L nr 138, str. 5), dalej jako: „Rozporządzenie”, dokonanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie ograniczeń w finansowaniu nieruchomości w ramach realizowanych projektów – od dnia 05.01.2018 r. zmianie uległ Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe (MIO) oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne (PI) wraz z dokumentem aplikacyjnym: Formularz wniosku o udzielenie pożyczki.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.