KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Aktywizacja zawodowa Łódzkiego
2010-01-20

W centralnym regionie naszego kraju planowane jest otwarcie w najbliższym czasie 80 nowych firm. Możliwe to będzie dzięki projektom Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego – „Wirtualny biznes” i „Spełniona w biznesie”. Oba przedsięwzięcia mają pomóc w zawodowej aktywizacji osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich.

W projekcie „Wirtualny biznes” mogą wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z całego województwa łódzkiego, planujące założenie e-firm. Przedsięwzięcie obejmowało będzie zatem pomysły prowadzenia działalności gospodarczej opartej w przeważającej części na aplikacjach internetowych, a także polegającej na wytwarzaniu, modyfikacji oraz naprawie produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.

Inicjatywa „Spełniona w biznesie” jest natomiast przeznaczona dla kobiet w wieku powyżej 45 lat, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą. Priorytetowo traktowane będą kobiety bezrobotne i zarejestrowane w PUP oraz zagrożone utratą pracy, tj. zatrudnione w przedsiębiorstwach postawionych w stan likwidacji bądź będące na wypowiedzeniu.

Wsparcie w każdym z projektów otrzyma 40 osób. Beneficjenci wyłonieni zostaną w wyniku konkursów, w których będą brane pod uwagę przede wszystkim ciekawe pomysły na biznes. Zwycięzcy dostaną do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na wydatki związane z założeniem firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe – 1100 zł przez 6-12 miesięcy, np. na opłacenie czynszu, składek ZUS czy rachunków za prąd i telefony. Skorzystają oni także z indywidualnego doradztwa ekspertów ŁARR dotyczącego m.in. przygotowania biznesplanu oraz ze szkoleń. Wykłady i warsztaty dotyczyć będą nie tylko praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale też zagadnień psychologicznych pomocnych w biznesie, takich jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność czy umiejętność negocjacji.

Na wsparcie nowych firm ŁARR przeznaczy łącznie ponad 5,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja do obu konkursów potrwa od 27 stycznia do 10 lutego 2010 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.larr.lodz.pl.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.