KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Anioły pomogą przedsiębiorcom
2009-09-29

Aniołowie biznesu to ludzie, którzy inwestują pieniądze w nowe, bądź rozwijające się przedsiębiorstwa w zamian za udziały w nich. Dzięki tego typu inwestorom rozwinęły się takie giganty, jak: Google, Amazon.com, czy Apple, a w Polsce m.in. W Biegu Cafe.

Gildia Aniołów Biznesu to nowy projekt Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Gildia będzie kojarzyć firmy lub osoby mające interesujący pomysł na działalność gospodarczą, którym brakuje pieniędzy, z tymi, którzy te pieniądze mają i chcieliby je zainwestować. ŁARR dostała na ten cel 7,7 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Za te pieniądze będzie wstępnie weryfikować projekty, organizować spotkania inwestorów z przedsiębiorcami, a także szkolenia i warsztaty. Powstanie też strona internetowa.

Aniołowie często oferują nie tylko kapitał, ale i pomoc w zarządzaniu oraz kontakty biznesowe. Ich działalność jest wyjątkowa również dlatego, że wspierają przedsięwzięcia, na które banki często nie udzieliłyby kredytu.

Działalność aniołów biznesu, oprócz potencjalnych korzyści, obarczona jest dużym ryzykiem. – Zdarzyło się, że zostałem okradziony przez wspólnika – wspomina Piotr Pośnik, anioł biznesu dla W Biegu Cafe, w którą zainwestował 1,5 mln zł. – Teraz, oprócz kryteriów merytorycznych, bardziej zwracam uwagę na to, z kim mam do czynienia. – Czy przedsiębiorca pracuje z pasją, czy zna się na tym, co robi – wyjaśnia.

Gildia Aniołów Biznesu rozpocznie działalność na początku 2010 roku. – Na przełomie lutego i marca przeprowadzimy pierwsze szkolenia – informuje Zbigniew Wiatr.

Do czasu uruchomienia strony internetowej informacji o gildii można szukać na www.larr.lodz.pl i w biurze ŁARR przy ul. Tuwima 22/26.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.