KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ankieta o nadużyciach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
2015-01-30

Zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety  na temat zjawiska nadużyć w sektorze MŚP opracowanej przez studentkę Wydziału Ekonomiczno –
Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.  Wyniki przeprowadzonej ankiety posłużą do opracowania części empirycznej pracy dyplomowej i nie zostaną wykorzystane w
sposób komercyjny.

Link do ankiety:

http://www.ankietka.pl/ankieta/166636/ankieta-o-naduzyciach-w-sektorzemalych-i-srednich-przedsiebiorstw-msp.html

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.