KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bełchatów – spotkania nt zasad promocji projektów
2011-11-09

 

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi serdecznie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów Narodowej Strategii Spójności ( RPO WŁ , POKL, POiIS, PO IG ) do wzięcia udziału w bezpłatnych spotkaniach nt. promocji projektów realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, organizowanych w ramach porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego systemu informacji o Funduszach Europejskich pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim.

Projekt jest skierowany do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poszczególnych programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności.  Dzięki spotkaniom informacyjnym uczestnicy mają szansę uniknąć błędów popełnianych przy przygotowywaniu promocji projektu,           a potencjalni wnioskodawcy dowiedzieć się z czego wynika i dlaczego tak ważna jest promocja inwestycji współfinasowanych z Funduszy Europejskich.

 

Cykl spotkań odbędzie się w czterech podregionach województwa oraz w Łodzi.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Na poszczególne spotkania należy zgłaszać się do poszczególnych jednostek wskazanych poniżej

Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie , mailowo oraz faxem.

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi

tel 42 663 32 85

fax; 42 663 30 94

e-mail promocja.rpo@lodzkie.pl

Termin spotkania: 22 listopada 2011r.

Miejsce: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, Łódź, Sala Obrad nr 107

 

Podregion Centralny

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

tel: 46 874 31 54

fax: 46 874 11 11

e-mail: podregion@powiat-brzeziny.pl

Termin spotkania: 7 listopada 2011r.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny, Sala konferencyjna , I piętro


 

Podregion Wschodni

Urząd Miasta Bełchatowa

tel.: 44 733 51 44

fax 44 632 69 23

e-mail:info_rpo@um.belchatow.pl

Termin spotkania: 9 listopada 2011

Miejsce spotkania: urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, Bełchatów , Sala herbowa , I piętro 

 

Podregion Zachodni

Urząd Miasta Sieradza

tel: 43 826 61 46

fax 438223005

e-mail: punktinformacyjny@umsieradz.pl

Termin spotkania: 14 listopada 2011r

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, Sieradz, Sala konferencyjna, I piętro

 

Podregion Północny

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

tel. / fax 46 837 53 20

e-mail: funduszeeuropejskie@bzura.pl

Termin spotkania 16 listopada 2011r.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz ,Sala konferencyjna

 

Harmonogram spotkania


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.