KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bezpłatne spotkanie informacyjne dla eksporterów i importerów, 31.03.2014
2014-03-25

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Izba Celna w Łodzi zapraszają na spotkanie informacyjne:

 

Zasady obrotu towarowego z zagranicą (eksport, import, nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa)

 

Spotkanie adresowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z obrotem towarowym z zagranicą oraz osób planujących rozpocząć taką działalność.

 

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2014 roku – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Łódź,  ul. Moniuszki 7/9, sala konferencyjna, I p.

 

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

 

10.00 – 10.15 Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów – prezentacja założeń projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.2.1

 

10.15 – 15.00 Zasady obrotu towarowego z zagranicą (eksport, import, nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa)

 

  1. Zasady obrotu towarowego z krajami trzecimi oraz w ramach Unii Europejskiej – informacje podstawowe.
  2. Omówienie najważniejszych aktów prawnych regulujących problematykę oraz podstawowych pojęć wynikających ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
  3. Elementy kalkulacyjne.
  4. Wartość celna towarów.
  5. Towary podwójnego zastosowania.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że organizator zastrzega sobie prawo zapisania na listę uczestników nie więcej niż 3 osób z jednej firmy. Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać faksem ( pod numer: 42 291-98-41) lub emailem (pod adres: joanna.niedzwiecka@lodzkie.pl ) najpóźniej do dnia 26 marca 2014 roku.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.