KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bezpłatne szkolenia dla pracowników w ramach projektu „Profesjonalni i skuteczni-projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej”
2013-01-04

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza dysponują jeszcze wolnymi miejscami na szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Profesjonalni i skuteczni-projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej”

Oto wykaz proponowanych modułów szkoleniowych:

 

Nazwa modułu

Ilość dni szkoleniowych

Termin

„Profesjonalna obsługa klienta”

6 dni (2 x po 3)

7-9.01. i 28-30.01

„Zarządzanie zespołem handlowym”

2 dni

23-24.01

„Podstawy zarządzania zespołami pracowniczymi”

4 dni

14-17.01

„Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD.”

5 dni

4-5.02 i 11-13.02

     

 

Uczestnicy szkolenia:

1. Projekt adresowany jest do:

a. pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej (mających siedzibę na terenie Polski) między innymi  o numerach PKD 61.10.Z, 61.20. Z,61.30.Z, 61.90.Z., 46.19.Z, 46.52.Z, 47.11.Z, 47.54.Z.

b. osób  samozatrudnionych związanych z branżą telekomunikacyjną mających siedzibę na terenie Polski.

2. Wymagane wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

Istnieje możliwość, by w szkoleniu wzięli udział pracownicy firm i osoby samozatrudnione z branż o innym numerze PKD niż wyżej wymienione. Warunkiem udziału jest złożenie oświadczenie, ze firma planuje w przyszłości rozszerzyć profil o branżę telekomunikacyjną.

 

Koszt udziału: bezpłatne (100% dofinansowania z EFS)

 

Rejestracja (Regulamin rekrutacji, wzór umowy):

Prosimy o jak najszybsze wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, a także zadeklarowanie ilości osób i rodzaju szkolenia na adres anna.fedorczuk@wzpp.org.pl 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.