KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bezpłatne szkolenia w ramach Gildii Aniołów Biznesu
2012-06-19

W ramach projektu „Gildia Aniołów Biznesu” zapraszamy na bezpłatne szkolenia i seminaria pt.:


 „KAPITAŁ NA ROZWÓJ” i  „POZNAJ SWOJEGO ANIOŁA”


Celem organizacji powyższych szkoleń i seminariów jest:

 • Przygotowanie przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych otwarciem innowacyjnych firm do pozyskiwania źródeł finansowania oraz propagowanie wiedzy i poszerzenie świadomości o korzyściach i usługach oferowanych przez sieci aniołów biznesu
 • Zapoznanie uczestników z problematyką zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć biznesowych, z głównym naciskiem na model finansowania Aniołów Biznesu
 • Przedstawienie szczegółowej charakterystyki i specyfiki Aniołów Biznesu
 • Wyposażenie uczestników w umiejętność przygotowania profesjonalnego biznes planu swojej firmy oraz jego skutecznej prezentacji

W organizowanych wydarzeniach wezmą udział eksperci i specjaliści w zakresie zewnętrznych instrumentów wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – w tym o charakterze sieci Business Angels.

Na szkolenie zapraszamy właścicieli i współwłaścicieli mikro i małych firm:

 • zainteresowanych różnymi formami dofinansowania prowadzonych bądź planowanych przedsięwzięć
 • z siedzibą lub prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego lub pomorskiego
 • prowadzących firmy samodzielne – tj. takie, które nie są oddziałem ani placówką jakiejkolwiek firmy krajowej lub zagranicznej i posiadają pełną autonomię w podejmowaniu decyzji
 • nastawionych na realizację projektów innowacyjnych

TERMINY SPOTKAŃ:

TEMAT

TERMIN 

 MIEJSCE

Kapitał na Rozwój

29 czerwca 2012

Warszawa

Kapitał na Rozwój

10 lipca 2012

Warszawa

Kapitał na Rozwój

13 lipca 2012

Gdańsk

Kapitał na Rozwój

18 lipca 2012

Warszawa

Kapitał na Rozwój

25 lipca 2012

Łódź

 

Zgłoszenia pod adresem:  http://www.eurofinance.com.pl/kategoria0613-gildia-aniolow-biznesu

 


„AKADEMIA ANIOŁÓW BIZNESU”


 

Dla Aniołów Biznesu GAB jest sposobem na dotarcie do ciekawych projektów o wysokim potencjale wzrostu, dających szansę nie tylko na ponadprzeciętny zysk, ale również możliwość aktywnego dzielenia się z młodymi założycielami firm swoją wiedzą i kompetencjami.

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z problematyką zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć biznesowych, z naciskiem na tematykę inwestycji kapitałowych
 • Charakterystyka metod wyceny – podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze
 • Zakres i organizacja badania due diligence oraz zarządzania inwestycją
 • Przedstawienie zasad Nadzoru Właścicielskiego

Inwestowanie w ramach sieci Aniołów Biznesu umożliwia dostęp do najlepszych starannie wybranych projektów, wsparcie ekspertów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy Aniołami Biznesu.

TERMINY SPOTKAŃ:

 

TERMIN

MIEJSCE

26 czerwca 2012

Warszawa

28 czerwca 2012

Łódź

2 lipca 2012

Warszawa

6 lipca 2012

Łódź

9 lipca 2012

Gdańsk

13 lipca 2012

Warszawa

17 lipca 2012

Łódź

23 lipca 2012

Warszawa

 

Zgłoszenia pod adresem:  http://www.eurofinance.com.pl/kategoria0612-akademia-aniolow-biznesu

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.