KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bezpłatne szkolenie „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ. Studium wykonalności oraz biznes plan – działania II.3, II.9”
2010-05-25

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ. Studium wykonalności oraz biznes plan – działania II.3, II.9”.
Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zamierzających składać wnioski o dofinansowanie projektów.

Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax.: 042 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 042 663 32 84.

Informacje o szkoleniu:
szkolenie dwudniowe: pierwszy dzień (01.06.2010) – prowadzi organizator z zakresu wypełniania wniosku w godz.: 9:00-16:00; drugi dzień (02.06.2010) – warsztaty prowadzone w dwóch grupach w godz.: 9:00-15:00 (I grupa – studium wykonalności-sala 304, II grupa – biznes plan-sala 313).

Termin szkolenia – 1-2 czerwca 2010

Miejsce szkoleń:
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, sala 304

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.