KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Bezpłatny Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – weź udział w projekcie!
2012-07-24

Zapraszamy przedsiębiorców (MŚP) do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej – Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa, realizowanej w ramach działania 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka.

 

Obecnie profesjonalne zarządzanie firmą wymaga spojrzenia na jej działalność i procesy w znacznie dalszym horyzoncie czasowym. Zwiększenie efektywności działania to jeden z najistotniejszych celów każdego menedżera. Otoczenie firmy jest turbulentne, co utrudnia przewidywanie kierunków i sił zmian, jakie będą w nim miały miejsce.  Warto jest więc przyjrzeć się, jakie szanse i zagrożenia kreuje otoczenie dalsze i bliższe oraz jak kształtuje się potencjał wewnętrzny firmy związany z jej kompetencjami, klientami oraz personelem.

 

W ramach audytu wykonywane jest badanie takich obszarów zarządzania  w firmie, jak: analiza strategiczna, planowanie strategiczne, implementacja (wdrażanie) strategii, kultura organizacyjna oraz personel.  Na podstawie uzyskanych wyników wskazujemy te obszary, które wymagają doskonalenia oraz te, które działania, które zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu zarządzania realizowane są poprawnie..

 

Skorzystanie z audytu w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne, a wartość usługi zaliczana jest w ciężar pomocy de miminis

 

Zachęcamy także do odwiedzenia witryny internetowej projektu www.audytstrategiczny.pl

 

Kontakt w Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.: Grażyna Przychodaj – tel. 535 37 81 81, Tomasz Szulc – tel. 535 37 91 91 oraz mail: asp@arl.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.