KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkurs „Najleps​za Biogmina Wojewódz​twa Łódzkiego”​ Rozpoczęcie naboru zgłoszeń
2018-05-25

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w drugiej edycji Konkursu dla samorządów województwa łódzkiego –„Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”. Głównym celem projektu jest wyróżnienie gmin wdrażających z sukcesem strategię gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważonych i harmonijnie wspierających środowisko naturalne,
wspierających rozwój lokalnego przemysłu wykorzystującego zasoby biomasy, a także stanowiących wzór dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zrównoważonej gospodarki. Celem przedsięwzięcia jest także umacnianie, budowanie i promocja pozytywnego wizerunku gmin, pokazanie ich zaangażowania w tworzenie korzystnych warunków rozwoju i życia mieszkańców oraz dbałości o środowisko.


Uczestnikami Konkursu mogą być gminy województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia. Tegoroczny Konkurs organizowany jest dla gmin w następujących kategoriach:


1. gmina wiejska;
2. gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców;
3. Najlepsza BIOGMINA Województwa Łódzkiego- nagroda internautów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 września 2018 roku, podczas uroczystej Gali
VI Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, na które to wydarzenie już teraz bardzo serdecznie
Państwa zapraszam.


Zachęcamy Państwa do zgłaszania się do Konkursu i zyskania miana Biogminy!

biogmina-zaproszenie

KARTA ZGŁOSZENIA BIOGMINA 2018

Regulamin BIOGMINA

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.