KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Biznes za unijną kasę
2010-01-22

Mieszkańcy powiatu kutnowskiego i łęczyckiego mają szansę na 40 tys. zł dotacji na założenie e-firmy. Mają je też kobiety powyżej 45 lat, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w dowolnej branży (z wyjątkiem rolniczej). Nowa szansa na samozatrudnienie jest możliwa dzięki unijnym pieniądzom, jakimi dysponuje Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego na programy „Wirtualny biznes” i „Spełniona w biznesie”. Rekrutacja do każdego z nich potrwa od 27 stycznia do 10 lutego. 


 „Wirtualny biznes” jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo , planujących założenie e-firm, a onkurs „Spełniona z biznesie” – dla kobiet w wieku powyżej 45 lat, chcących podjąć działalność gospodarczą w dowolnej branży (z wyjątkiem rolniczej). Priorytetowo traktowane będą kobiety bezrobotne i zarejestrowane w urzędach pracy, zagrożone utratą pracy (np. zatrudnione w firmach będących w likwidacji) lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia, nie są to jednak warunki udziału w konkursie. Jedynym praktycznie formalnym wymogiem jest w tym przypadku  nieprowadzenie działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed zgłoszeniem uczestnictwa w projekcie.
Wsparcie w każdym z projektów otrzyma 40 osób. Konkursowa komisja będzie wybierać najciekawsze pomysły na własny biznes.  których będą brane pod uwagę przede wszystkim ciekawe pomysły na biznes. Zwycięzcy, oprócz jednorazowej dotacji w wysokości  do 40 tys. zł na wydatki związane z założeniem firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe – 1100 zł przez 6-12 miesięcy np. na opłacenie czynszu, składek ZUS czy rachunków za prąd i telefony. Skorzystają także z indywidualnego doradztwa ekspertów ŁARR  (w tym na etapie przygotowania biznesplanu) oraz ze szkoleń.Rekrutacja do obu konkursów potrwa od 27 stycznia do 10 lutego. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
www.larr.lodz.pl.Na wsparcie nowych firm ŁARR przeznaczy ponad 5,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Oba projekty mają pomóc  w zawodowej aktywizacji osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.