KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Brzeziny – spotkania nt zasad promocji projekt贸w
2011-11-07

 

Departament Polityki Regionalnej Urz臋du Marsza艂kowskiego w 艁odzi serdecznie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów Narodowej Strategii Spójno艣ci ( RPO W艁 , POKL, POiIS, PO IG ) do wzi臋cia udzia艂u w bezp艂atnych spotkaniach nt. promocji projektów realizowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, organizowanych w ramach porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa 艂ódzkiego systemu informacji o Funduszach Europejskich pomi臋dzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem 艁ódzkim.

Projekt jest skierowany do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poszczególnych programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójno艣ci.  Dzi臋ki spotkaniom informacyjnym uczestnicy maj膮 szans臋 unikn膮膰 b艂臋dów pope艂nianych przy przygotowywaniu promocji projektu,           a potencjalni wnioskodawcy dowiedzie膰 si臋 z czego wynika i dlaczego tak wa偶na jest promocja inwestycji wspó艂finasowanych z Funduszy Europejskich.

 

Cykl spotka艅 odb臋dzie si臋 w czterech podregionach województwa oraz w 艁odzi.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

 

Na poszczególne spotkania nale偶y zg艂asza膰 si臋 do poszczególnych jednostek wskazanych poni偶ej

Zg艂oszenia b臋d膮 przyjmowane telefonicznie , mailowo oraz faxem.

Szczegó艂y na stronie www.rpo.lodzkie.pl

 

Urz膮d Marsza艂kowski w 艁odzi

tel 42 663 32 85

fax; 42 663 30 94

e-mail promocja.rpo@lodzkie.pl

Termin spotkania: 22 listopada 2011r.

Miejsce: Urz膮d Marsza艂kowski w 艁odzi, al. Pi艂sudskiego 8, 艁ód藕, Sala Obrad nr 107

 

Podregion Centralny

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

tel: 46 874 31 54

fax: 46 874 11 11

e-mail: podregion@powiat-brzeziny.pl

Termin spotkania: 7 listopada 2011r.

Miejsce spotkania: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny, Sala konferencyjna , I pi臋tro


 

Podregion Wschodni

Urz膮d Miasta Be艂chatowa

tel.: 44 733 51 44

fax 44 632 69 23

e-mail:info_rpo@um.belchatow.pl

Termin spotkania: 9 listopada 2011

Miejsce spotkania: urz膮d Miasta Be艂chatowa, ul. Ko艣ciuszki 1, Be艂chatów , Sala herbowa , I pi臋tro 

 

Podregion Zachodni

Urz膮d Miasta Sieradza

tel: 43 826 61 46

fax 438223005

e-mail: punktinformacyjny@umsieradz.pl

Termin spotkania: 14 listopada 2011r

Miejsce spotkania: Urz膮d Miasta Sieradza, Pl. Wojewódzki 1, Sieradz, Sala konferencyjna, I pi臋tro

 

Podregion Pó艂nocny

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

tel. / fax 46 837 53 20

e-mail: funduszeeuropejskie@bzura.pl

Termin spotkania 16 listopada 2011r.

Miejsce: Starostwo Powiatowe w 艁owiczu, ul. Stanis艂awskiego 30, 艁owicz ,Sala konferencyjna

 

Harmonogram spotkania


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.