KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ćwierć miliarda złotych na projekty B+R realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorców
2012-09-07

W dniu 05.09.2012r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” POIG w 2012 r.

W ramach projektu wsparcie otrzymają konsorcja publicznych organizacji badawczych oraz przedsiębiorców, których celem ma być realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych i ich wdrożenie do działalności gospodarczej, przy czym prawa majątkowe do wyników prac B+R wypracowanych w ramach tego projektu przechodzą na własność przedsiębiorstwa.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-131-2012/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Punktem Konsultacyjnym KSU pod nr tel. 42 664 30 44

Podmioty zainteresowane pomocą w uzyskaniu wsparcia prosimy o kontakt pod nr tel. 42 664 37 94 lub  42 664 37 85

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.