KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Czysty biznes – rozwój MMŚP dzięki wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych
2014-06-11

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Czysty biznes”. Realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w partnerstwie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz firmą Smartbox Sp. z o.o. program przewiduje bezpłatne kompleksowe wsparcie we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów.

 

Jego głównym celem jest podniesienie świadomości proekologicznej właścicieli i pracowników MMŚP. Beneficjenci poznają możliwości zwiększenia efektywności energetycznej firmy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz praktycznego zastosowania rozwiązań proekologicznych, a także korzyści ekonomiczne i wizerunkowe płynące z uwzględnienia aspektów ekologicznych w bieżącej działalności.

 

Wsparcie dla firm jest realizowane w trzech etapach. W pierwszej kolejności analizie zostają poddane potrzeby proekologiczne firmy. W drugim etapie uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach obejmujących trzy bloki tematyczne (Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; Proekologiczne rozwiązania w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach; Budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy), mogą także skorzystać z ok. 5 dwugodzinnych sesji doradztwa poszkoleniowego. Ostatni etap obejmuje 5 kolejnych sesji doradczych, w ramach których powstają plany wdrożenia konkretnych rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie.

 

Uwaga! Istnieje możliwość dostosowania szczegółowej tematyki oraz terminarza i miejsca szkoleń do potrzeb uczestników.

 

 

Najbliższe szkolenia:

 

23 czerwcaBudowa i promocja marki ekologicznej, miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Składowa 43, Łódź, godz. 9.00 – 17.00

28 czerwcaCSR w strategii budowy przewagi konkurencyjnej, miejsce: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Składowa 43, Łódź, godz. 9.00 – 17.00.

 

Projekt potrwa do końca czerwca 2015 roku. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na bieżąco – Marcin Socha, m.socha@czystybiznes.com, tel. 786 867 177.

 

Więcej informacji o projekcie oraz terminy najbliższych szkoleń znajdą Państwo na stronie www.czystybiznes.com.

 

Projekt „Czysty biznes” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest objęty pomocą de minimis zapewniającą 100% dofinansowania dla MMŚP.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.