KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE PODSTAWOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
2014-01-27

Informujemy, że na stronie projektu „Złota 30tka” http://larr.pl/projekt-zlota-30tka/ znajdują się dokumenty Komisji Oceny Wniosków.  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego należy składać najpóźniej do godz. 14.00 do dnia 17 lutego 2014r. w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809). Po przekroczeniu wskazanego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat przyznawania wsparcia oraz rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.