KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniach nr 1/ŁIP/PR/RPO WŁ/2014 oraz 1/KNT/PR/RPO WŁ/2014
2014-10-27

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia
przedstawiamy poniżej zestawienie pytań i odpowiedzi, jakie otrzymał
Zamawiający oraz dopuszczonych w postępowaniu zmian:

 

1.       Czy inwestor dopuszcza szafy w elementach z montażem na miejscu?

Tak, pod warunkiem iż montaż zostanie dokonany przez Oferenta w momencie
dostarczenia zamówienia

2.       Czy w krześle biurowym obrotowym oparcie może być bez regulacji
wysokości?

Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wskazanych w zapytaniu
ofertowym tj. w szczególności „wysokie oparcie wyprofilowane w okolicy
lędźwiowej”

3.       Czy inwestor dopuszcza tapicerkę o wymienionych parametrach ale bez
spełnienia jednego wymagania: odporności na światło?

Tak, ale jedynie w odniesieniu do krzesła biurowego obrotowego, którego
dotyczyło pytanie

4.       Jako producent nie posiadamy dokładnie wymienionych przez Państwa
kolorów płyt. Czy dopuszczacie Państwo inną kolorystykę która jest dostępna
w naszej standardowej ofercie?

Tak, dopuszczamy odmienną kolorystykę, jeśli Oferent nie posiada wskazanej w
zapytaniu ofertowym

5.       Czy krzesło konferencyjne może być w całości tworzywowe ponieważ
aktualny opis zawiera konstrukcję siedziska w sklejce oraz oparcie
tworzywowe?   

Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od parametrów wskazanych dla krzesła
konferencyjnego

6.       Dość szczegółowo prześledziliśmy ofertę biurek dostępną na rynku i
stwierdziliśmy, że biurko ze stelażem składającym się z belki nośnej, nogi
pionowej w kształcie odwróconej litery C lub T posiadającej – wymóg
konieczny –  przekrój okrągły, oraz dolne stopy z wysokiej jakości odlewów
aluminiowych, dostępne jest właściwie tylko u jednego producenta. Nie udało
nam się znaleźć innych producentów oferujących podobny wyrób. Jeśli są nogi
o przekroju okrągłym, to stopy są stalowe, jeśli stopy z odlewów, to nogi
spłaszczone lub o przekroju prostokąta. Ponadto wysoce wątpliwa jest
możliwość prowadzenia kabli w nodze o przekroju okrągłym, ale być może
mylimy się w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie technologicznie odmienne od wskazanego w
zapytaniu ofertowym tj. dopuszcza nogi o przekroju innym niż okrągły, pod
warunkiem zapewnienia możliwości prowadzenia kabli w nodze. Pozostałe
parametry wskazane dla biurka pozostają bez zmian

7.       Co rozumieją Państwo przez stelaż w kształcie odwróconej litery C ?
Czy chodzi kształt litery C w ogóle – gdzie łapa, o której mowa dalej, jest
jakby dolną częścią litery C ? Jeśli rozumieją to Państwo inaczej, proszę o
wyjaśnienie, gdzie w tym stelażu znajduje się łapa dolna.
Tak, chodzi kształt litery C w ogóle – gdzie łapa, o której mowa dalej, jest
jakby dolną częścią litery C

8.              Czy w krzesłach w pierwszej części można zastąpić nakładkę
drewnianą na podłokietnik nowocześniejszą w formie nakładką z poliuretanu ?

W powyższym zakresie Zamawiający pozostaje przy zapisie szczegółowej
specyfikacji zamówienia

9.              Czy można zrezygnować ze stopek z filcem, jeśli krzesło
posiada specjalnie fazowane idealnie gładkie stopki tworzywowe przystosowane
do używania na podłogach z parkietem technicznym ? Stopki z filcem to bardzo
wadliwe rozwiązanie, są o wiele większym zagrożeniem w nieprawidłowym
użytkowaniu krzeseł, ponieważ przy przechylaniu, bujaniu itp. – odrywają się
lub odkształcają i pozostaje część tworzywowa nieprzystosowana do
bezpośredniego kontaktu z podłogą  – co ostatecznie uszkadza podłogę.
Ponadto w filc w warunkach biurowych wbijają się elementy brudu, drobinki
piachu przyniesione na butach – w efekcie stopka po roku użytkowania jest
elementem ściernym uszkadzającym powierzchnie.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia stopek z filcem stopkami
tworzywowymi przystosowanymi do używania na podłogach z parkietem
technicznym

10.          Proszę o dopuszczenie złożenia oferty na kontenery, które z
racji swojej wysokości i umieszczenia na kółkach będą mogły być zarówno
dostawiane obok biurka – jak i wsuwane pod biurko.

Zamawiający nie dopuszcza kontenerów wsuwanych pod biurko. Precyzując zapis
wskazany w zapytaniu ofertowym Zamawiający podaje dodatkowe wymiary, które
powinien spełniać kontener: Kontener stacjonarny o wymiarach szerokość 41-
43cm, głębokość 80cm,wysokość dopasowana do wysokości biurka w taki sposób,
by po dostawieniu nie utworzył się uskok pomiędzy biurkiem a kontenerem

11.          Proszę o dopuszczenie wykonania wieńca kontenera z płyty 18mm
jak reszta kontenera – wymóg 20mm nie robi żadnej różnicy technicznej (2mm)
i jakościowej, a blokuje nam możliwość złożenia oferty w ogóle.

W powyższym zakresie Zamawiający pozostaje przy zapisie szczegółowej
specyfikacji zamówienia

12.          Czy wymóg „systemu stop-control” przy niższych kontenerach
wsuwanych pod biurko można ominąć – kontenery są niezbyt wysokie, nie ma
więc zagrożenia ich przewrócenia, zwłaszcza pod blatem nie ma takich szans.
System stosuje się najczęściej przy kontenerach wysokich.

W powyższym zakresie Zamawiający pozostaje przy zapisie szczegółowej
specyfikacji zamówienia

 

Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają niezmienione.

 

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie i zostaje
wydłużony do dnia 29 października 2014r. do godziny 15:00.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.