KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dodatkowy nabór wniosków w ramach działania POIG 8.1
2011-11-14

Informujemy, iż w roku 2011 uruchomiony zostanie drugi konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 31 października 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.