KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dofinansowanie dla projektów typu centra badawczo-rozwojowe PO IR
2015-07-29

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Wdrażania Programów Operacyjnych jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu wsparcie udzielone zostanie przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wsparcie obejmie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych to 2 000 000,00 PLN

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 października 2015 r.

 

Osoby zainteresowane pomocą w pozyskaniu środków finansowych z PO IR proszone są o kontakt z p. Moniką Więckowską tel. 42 208 92 36, tel. kom. 724-544-020, e-mail: m_wieckowska@larr.lodz.pl lub p. Bartłomiejem Walczakiem tel. 42 208 92 78, e-mail: b_walczak@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.