KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dokumenty Programowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/13469.pdf)

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w wersji zatwierdzonej przez Radę Ministrów (30 października 2007 r.) (http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=1#)

 

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=1#)

 

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx?zakladka=3)

UWAGA! W związku z tym, iż każdy z projektów oceniany jest wg kryteriów wpisujących się w indywidualne cele konkretnego działania zaleca się, aby dodatkowo zapoznać się z „Przewodnikiem po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013” zamieszczonym w dokumentacji danego działania.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (http://poig.parp.gov.pl/index/index/1118)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (http://poig.parp.gov.pl/index/index/1118)

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx)

 

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx)

 

Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (http://www.poig.gov.pl/analizyraportypodsumowania/strony/opracowania.aspx)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.