KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
DORADZTWO

Wydział ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na realizację projektów Zajmujemy się przygotowaniem oraz opracowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej.

 

Pracownicy WJST to zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie Funduszy Europejskich. Niezbędne doświadczenie zdobywaliśmy m.in. opracowując dokumentację aplikacyjną do programów przedakcesyjnych przed rokiem 2004 oraz programów operacyjnych w latach 2004-2006 oraz 2007 2013. O naszym bogatym doświadczeniu świadczy ilość przygotowanych opracowań w poprzednich latach.

 

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

a)      Doradztwo przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji,

b)      Dobór właściwych programów operacyjnych, z których można uzyskać dotacje na poszczególne inwestycje,

c)       Przygotowywanie wniosków o dotację dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych podmiotów,

d)      Rozliczanie projektów.

 

Jako doświadczony zespół możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność działania. Zapewniamy, iż przygotowane przez nas wnioski są poprawne pod względem formalnym  oraz merytorycznym.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.