KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacja dla osób po 50 roku życia
2014-01-21

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi realizuje projekt „Dojrzały biznes” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt „Dojrzały biznes” jest skierowany do 24 osób (10 kobiet i 14 mężczyzn), które są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, ukończyły 50 lat, mieszkają na terenie jednego z trzech powiatów: powiatu m. Łodzi, powiatu zgierskiego lub powiatu pabianickiego i chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu można otrzymać:

·         bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości do 30.000 PLN,

·         półroczne finansowe wsparcie pomostowe (przeznaczone na opłaty typu ZUS, czynsz itp.) w wysokości do 1.500 PLN miesięcznie.

 

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu (ul. Rewolucji 1905 nr 9, 90-273 Łódź), na stronie internetowej www.dojrzalybiznes.pl lub pod numerem telefonu 609 900 019.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.