KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacja na założenie firmy – rekrutacja trwa do 25 października 2013 r.
2013-10-21

Do piątku tj. 25 października br. można składać Formularze zgłoszeniowe do projektu „Złota 30tka” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Wypełnione elektronicznie i opatrzone podpisem Kandydata dokumenty przyjmujemy w godzinach 9:00 – 16:00 na VIII piętrze w pokoju 808. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną. W przypadku Formularzy zgłoszeniowych przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu wniosku do siedziby Realizatora Projektu (ŁARR S.A). Dokumentacja rekrutacyjna zamieszona jest na stronie projektu: http://www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.