KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
2009-08-25

Wieloletnie do艣wiadczenie zdobyte podczas wdra偶ania, rozliczania oraz monitoringu wykorzystania funduszy unijnych sprawi艂o, 偶e jeste艣my jedyn膮 tego rodzaju instytucj膮 w regionie 艂ódzkim, zatrudniaj膮c膮 zespó艂 ekspertów o najwy偶szych kompetencjach, bardzo dobrze znaj膮cych zagadnienia dotycz膮ce przygotowywania i zarz膮dzania projektami finansowanymi ze 艣rodków Unii Europejskiej. Zakres 艣wiadczonych przez nas us艂ug obejmuje dwa zasadnicze elementy:

 

Okre艣lenie 藕róde艂 finansowania i przygotowanie projektu

  • diagnozujemy projekt – okre艣lamy 藕ród艂a finansowania, najlepsze ze wzgl臋du na specyfik臋 zaproponowanego projektu,
  • doradzamy, jak dostosowa膰 projekt do wymogów wybranego programu pomocowego,
  • przygotowujemy wniosek o dofinansowanie niezb臋dny do aplikowania o fundusze unijne wed艂ug dokumentacji konkursowej, wytyczne oraz inne dokumenty okre艣laj膮ce sposób przygotowania dokumentacji projektowej.

 

Opieka w trakcie realizacji projektu

  • na bie偶膮co wspó艂pracujemy i doradzamy, jak prawid艂owo realizowa膰 projekt,
  • nadzorujemy wype艂nianie zapisów umowy o dofinansowanie,
  • rozliczamy oraz kontrolujemy prawid艂owo艣膰 wykorzystania bud偶etu projektu,
  • przygotowujemy wnioski o p艂atno艣膰 i sprawozdania,
  • pomagamy w przygotowaniu ewentualnych uzupe艂nie艅 i wyja艣nie艅 oraz przygotowaniu si臋 do kontroli.

Nasze us艂ugi zwi膮zane z doradztwem strategicznym i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych przedstawia poni偶szy rysunek.

 

Zakres doradztwa 艁ARR dla jednostek Samorz膮du terytorialnego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.