KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
DOTACJE DLA FIRM – Inne możliwości współpracy

Inne możliwości współpracy

    Usługi doradcze obejmujące wsparcie merytoryczne podczas samodzielnego przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej przez Klienta

 

  • doradztwo indywidualne
  • szkolenia dla pracowników
  • analiza koncepcji projektu oraz opracowanej dokumentacji aplikacyjnej pod kątem jej zgodności zdokumentacją konkursową, wytycznymi oraz innymi dokumentami określającymi sposób przygotowania dokumentacji projektowej

 Ponadto oferujemy:

      Usługi w zakresie przygotowywania biznes planów, studiów wykonalności oraz operatów związanych ze środowiskiem

      Doradztwo dla podmiotów ubiegających się o pozyskanie wsparcia z funduszy zalążkowych, private equity/venture capital 

      Usługi w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      Doradztwo dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

 

KONTAKT

Marcin Żuber

Zastępca Dyrektora
Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego 

 tel. 42 208 92 29

email: m_zuber@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.