KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
DOTACJE DLA FIRM – Obsługa i rozliczanie projektów

Obsługa i rozliczanie projektów

    Usługi w zakresie realizacji projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

  • na bieżąco współpracujemy i doradzamy, jak prawidłowo realizować projekt,
  • nadzorujemy wypełnianie zapisów umowy o dofinansowanie,
  • rozliczamy oraz kontrolujemy prawidłowość wykorzystania budżetu projektu,
  • przygotowujemy wnioski o płatność i sprawozdania,
  • pomagamy w przygotowaniu ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień oraz przygotowaniu się do kontroli.

 

 

KONTAKT

Marcin Żuber

Zastępca Dyrektora
Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego 

 tel. 42 208 92 29

email: m_zuber@larr.lodz.pl

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.