KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
DOTACJE DLA FIRM – Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

Usługi w zakresie przygotowywania projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej takich jak np.:

 

 

 

 

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

 • Horyzont 2020 w tym SME Instrument, programy obsługiwane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 

 

 

 • oceniamy i diagnozujemy pomysł oraz wskazujemy optymalne źródła finansowania
 • weryfikujemy koncepcję projektu, w celu spełnienia warunków pozyskania danego źródła finansowania oraz osiągnięcia wysokiej wartości merytorycznej projektu dopasowanej do realnych potrzeb klienta
 • przygotowujemy audyty biznesowe, innowacyjne i technologiczne we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Łodzi
 • pomagamy nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi
 • przygotowujemy wniosek o dofinansowanie według dokumentacji konkursowej, wytycznych oraz innych dokumentów określających sposób przygotowania dokumentacji projektowej
 • pomagamy w pozyskaniu atrakcyjnego finansowania pomostowego, w tym promesy kredytowej
 • w porozumieniu z klientem przygotowujemy wyjaśnienia, uzupełnienia, stanowiska negocjacyjne
 • pomagamy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

 

 

 

 

KONTAKT: 

Marcin Żuber

Zastępca Dyrektora
Departament Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego 

 tel. 42 208 92 29

email: m_zuber@larr.lodz.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.