KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacje dla służb Straży Pożarnej jednostek samorządu terytorialnego.
2015-02-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny
„Pozostałe zadania ochrony środowiska” z przeznaczeniem na zakup: samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Powiatowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się pod adresem
http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,1583,1,2.html

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.