KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez MŚP
2016-03-01

NCBiR ogłosiło kolejną edycję programu: „Szybka ścieżka” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

Termin: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016r.,

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa łódzkiego wynosi: 2 mln PLN

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia może wynieść maksymalnie:

 dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy: 

80% wydatków kwalifikowanych w przypadku  badań przemysłowych oraz 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

75% wydatków kwalifikowanych  w przypadku badań przemysłowych oraz 50% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

 

Eksperci ŁARR SA w 2015 roku (podczas poprzedniej edycji tego programu) z sukcesami doradzali firmom z województwa łódzkiego w pozyskaniu dofinansowania.

 

Zapraszamy do współpracy!

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.