KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacje na wirtualny biznes
2010-01-20

Do 40 tys. zł dotacji na założenie firmy mogą otrzymać mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy wezmą udział w unijnym projekcie „Wirtualny biznes” Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Rekrutacja zaczyna się 27 stycznia i potrwa do 10 lutego.

Projekt jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, planujących założenie e-firm, czyli działalności gospodarczej związanej z Internetem.

Wsparcie otrzyma 40 osób. Kto konkretnie, zdecydują wyniki konkursu, w którym będą brane pod uwagę przede wszystkim ciekawe pomysły na biznes. Zwycięzcy, oprócz jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tys. zł na wydatki związane z założeniem firmy, otrzymają tzw. tzw. wsparcie pomostowe – 1100 zł przez 6-12 miesięcy np. na opłacenie czynszu, składek ZUS czy rachunków za prąd i telefony. Skorzystają także z indywidualnego doradztwa ekspertów ŁARR (w tym na etapie przygotowania biznesplanu) oraz ze szkoleń. Wykłady i warsztaty dotyczyć będą nie tylko praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale też zagadnień psychologicznych pomocnych w biznesie, m.in. komunikacji, autoprezentacji, asertywności i negocjacji.

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.larr.lodz.pl.

Projekt ma pomóc w zawodowej aktywizacji osób z miejscowości liczących poniżej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiejskich, które – jak wiadomo – zostały w największym stopniu dotknięte bezrobociem i innymi skutkami kryzysu gospodarczego.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.