KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacje UE

Rozwijasz swoją firmę? Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku?
Złóż u nas wniosek o dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich. Jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma do dyspozycji prawie 10 mld euro na lata 2007-2013.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w wyniku pozytywnej oceny Komisji Konkursowej uzyskała status Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla wybranych nowych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)  na lata 2008-2013.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Regionalnej Instytucji Finansującej.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.