KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Druga edycja Gali Nagród BGK „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”
2013-06-21

19 czerwca br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim odbyła się druga Gala Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa już po raz drugi wyróżniła pośredników finansowych, którzy efektywnie wspierają regionalną przedsiębiorczość w ramach inicjatywy JEREMIE oraz wyróżniła także osoby i instytucję za promowanie instrumentów finansowych w ramach tego projektu.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała po raz drugi z rzędu nagrodę za „wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie łódzkim i wspieranie z sukcesem lokalnej  przedsiębiorczości”

Statuetki otrzymali także: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, , Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Instytucje te mają ogromny wkład w rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz efektywne wsparcie sektora MŚP w regionach, w których działają.

Gościem specjalnym spotkania był Jerzy Buzek – b. Premier, Europarlamentarzysta, który podczas uroczystości mówił o rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości w perspektywie unijnej 2007-2013. 

Podczas uroczystego wieczoru obecni byli m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Adam Ździebło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aneta Wilmańska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu BGK, Jarosław Bełdowski Wiceprezes Zarządu BGK, Piotr Lasecki Wiceprezes Zarządu BGK, Ryszard Słowiński Wiceprezes Zarządu BGK, Olgierd Geblewicz Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Dorota Ryl Wicemarszałek Woj. Łódzkiego, Mateusz Klemenski Wicemarszałek Woj. Wielkopolskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Zarządu ZBP, Dorota Nahrebecka-Sobota Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów oraz licznie zgormadzeni goście.

Wieczór uświetnił wyjątkowy Artysta – Artur Andrus, a galę prowadziła Pani Grażyna Torbicka.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.