KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dwóch nowych partnerów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
2012-03-13

W dniu dzisiejszym, w obecności Pana Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Pan Przemysław Andrzejak podpisał dwie umowy o współpracy z:

Politechniką Łódzką reprezentowaną przez Pana Rektora prof. Stanisława Bieleckiego oraz

 

Deloitte Business Consulting S.A., którą reprezentował Pan Prezes Dariusz Nachyła.

 

Porozumienie podpisane z Politechniką Łódzką przewiduje organizację przez ŁARR S.A. staży i praktyk, prowadzenie wspólnych projektów naukowo – badawczych oraz udział studentów PŁ w projektach przygotowywanych przez ŁARR S.A.

 

Druga umowa, w szczególności określa zasady współpracy pomiędzy Deloitte a ŁARR S.A. w zakresie opracowywania strategii dla gmin województwa łódzkiego oraz realizacji wspólnych projektów.

 

Zadowolenie z powstania kolejnych łączników między nauką i biznesem wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który był inicjatorem porozumienia z PŁ.

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.