KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działania POIG

W okresie programowania 2007-2013 współuczestniczymy przy obsłudze następujących działań/poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

 

1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 

4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach

 

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 

5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

 

6.1 Paszport do eksportu

 

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

 

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.