KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie II konkursu projektów w 2013 r.
2013-04-19

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r. i potrwa do dnia 17 maja 2013 r

Jednocześnie informujemy, ze nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), jak również wynikają z zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący PO IG nowego brzmienia kryteriów oceny dla ww. działania PO IG.

 

Szczegółowe informacje: http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.